Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Kontaktní údaje

Kabinet pro standardizaci, o.p.s.

Sídlo: Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 - Strašnice

tel/celll: +420261263574/+420602561856

fax: +420261262268

e-mail:normy@regio.cz

www.top-normy.cz

ID datové schránky: zbsbubb

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 2091893359/0800

.

Zakladatelem Kabinetu je

Sdružení českých spotřebitelů

Zakladatel Kabinetu pro standardizaci, o.p.s.

Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 - Strašnice

tel/cell: +420261263574

fax: +420261262268

e-mail:spotrebitel@regio.cz

www.konzument.cz

ID datové schránky: x7yb9p9

.

Kontakty na partnery Kabinetu

Sdružení pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele

Spotřebitel.cz, Asociace spotřebitelských organizací

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví

Český institut pro akreditaci

Česká společnost pro normalizaci

Asociace autorizovaných a akreditovaných osob

(finalizace informace je v přípravě)

...

.

Jiné důležité kontakty

ISO http://www.iso.org/iso/home.htm

IEC http://www.iec.ch

CEN http://www.cenorm.eu

CENELEC http://www.cenelec.eu

ÚNMZ http://www.unmz.cz

Věstník ÚNMZ Věstník

MPO http://www.mpo.cz

ANEC http://www.anec.eu

(doplnění informace pokračuje)

 

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ