Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

01-Politiky, procesy, plány

Zapojení spotřebitelů do normalizačních procesů je důležitým, nicméně drobným kamínkem v obrovské mozaice velmi složitých mechanizmů, jejichž znalost je důležitá, má-li zástupce spotřebitele účinně do procesů zasahovat a ve prospěch spotřebitelů je ovlivňovat.

V této sekci se pokusíme podat souhrn základních výchozích politik, programů, strategických plánů apod., které jsou pro zástupce spotřebitelů východiskem pro jeho zapojení do standardizace.

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ