Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

30 Normalizace a regulace ve výrobkových sektorech 

Efektivní zapojení spotřebitelů do normalizace v jednotlivých komoditách výrobků a služeb je cílem Sdružení českých spotřebitelů a Kabinetu pro standardizaci, který především byl za tímto cílem založen. Takovéto působení a zapojení je ovšem technicky, odborně, kapacitně a tedy i finančně náročné a je tedy v daných možnostech omezené. Nicméně bylo v uplynulých letech dosaženo významného pokroku. Významné je zde řešení úkolů financovaných ÚNMZ, či mezinárodními projekty, zejména s podporou švýcarské vlády (viz Zde).

Odkazujeme rovněž na databázi ISO, která shrnuje informace o zapojení spotřebitelů v jednotlivých zemích - Zde, včetně ČR. Tuto informaci zpracovaly pro ÚNMZ Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci (viz rovněž Zde).

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ