Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

70 Ověření shody třetí stranou 

Ověření shody s požadavky předpisu anebo normy třetí - nezávislou stranou je významný nástroj funkce vnitřního trhu EU z hlediska bezpečnosti a kvality výrobků a služeb. Aby byl pro spotřebitele skutečně důvěryhodným nástrojem, je třeba eliminovat problémy a jevy, které se občas poskytovateli služeb třetí strany vyskytují, v oblasti provádění zkoušek, vydávání certifikací apod. Sdružení českých spotřebitelů a Kabinetu pro standardizaci tento nástroj prosazuje, zároveň je připraveno se podílet na zvyšování jeho důvěryhodnosti, a to i kritikou a řešením problémů, kde dojde k jeho selhání.

 

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ