Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Procesy v ISO COPOLCO

V této sekci nabízíme tříděné informace ve vztahu k zapojení spotřebitelů na platformě ISO, včetně plenárních zasedání ISO COPOLCO aj.

Odkazujeme na newsletter ISO COPOLCO, který je dostupný Zde. Alespoň jedenkrát ročně do periodika přispíváme informací o dění v České republice. Několik posledních ukázek: V prosinci 2020 jsme informovali o projektu Desatero pro bezpečné hřiště - od projektu po provoz - Zde. V září 2019 jsme sdíleli informace o normalizaci zasedání přístupných pro hendikepované - Zde. V roce 2018 jsme zasílali dva příspěvky - v říjnu jsme představili značku Životnost Plus - Zde a v prosinci jsme informovali o našich aktivitách ke zviditelnění norem na lanová centra - Zde, Atd.