Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Strategie, programy, priority

Základním dokumentem pro práci ANEC v aktuálním období je Strategie ANEC na roky 2014-20. Dokument je k dispozici Zde

Realizace se zakládá na ročních akčních plánech. Akční plán na rok 2016 je vystaven Zde, (na rok 2015 Zde). 

 

Konkrétní plány pro zapojování spotřebitelů do normalizace vycházejí z ročních plánů ANEC.

Plán pro rok 2016 - Zde.

Plán pro rok 2015 - Zde.

 

Práce evropských spotřebitelů se odvíjí od plánů Evropské komise na normalizaci na každý rok. 

Plán EK na rok 2016 - Zde. Stanovisko ANEC k tomuto plánu - Zde

 

V roce 2012 byl schválen "balíček" pro evropskou normalizaci. Jedná se o zásadní dokumenty, neboť vytvářejí zcela nově poměrně pevný rámec pro oblast normalizace, i pro zapojování spotřebitelů do procesu. K tomu více na speciální podsekci této stránky Strategická vize, popřípadě také Zde.

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ