Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

ISO COPOLCO

ISO COPOLCO - ač zní poněkud exoticky a nezvykle, tento akronym má přeci jen v zásadě pochopitelný význam. Mezinárodní normalizační organizace ISO má ustavený speciální výbor pro otázky spotřebitelských politik - COnsumer-POLicy-COmmittee.

Sdružení českých spotřebitelů, resp. Kabinet pro standardizaci mají tu čest, že od roku 2009 zajišťují pro člena ISO COPOLCO, kterým je národní normalizační orgán (ÚNMZ), koordinaci spotřebitelských postojů pro politiky ISO COPOLCO. Tato koordinace je realizována v rámci ročních Plánů standardizace – Programů rozvoje technické normalizace a je finančně podpořena ÚNMZ (podrobné informace Zde).