Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Normy a zájmy spotřebitelů

 

Při výběru služby či výrobku máme my spotřebitelé různá hlediska a požadavky.

Obvykle ale vyžadujeme, aby předmět našeho zájmu z hlediska bezpečnosti, kvality, funkce, trvanlivosti či použití obecně naplnil naše „realistická“ (co to je, že?) očekávání.  

Aby se taková očekávání konkretizovala, jsou zahrnuta do technických norem. Někdy více, jindy i méně. Aby to bylo spíš více, je důležité, aby se do procesu tvorby norem spotřebitelé zapojovali a své zájmy v procesu normalizace prosazovali a obhajovali. A nejenom při vlastní tvorbě norem. Normy jsou totiž obecně nezávaznými pravidly a „směrnicemi“, a je proto třeba jejich používání na trhu co nejvíce prosazovat - právě v zájmu spotřebitelů, ale i korektně fungujícího trhu obecně.

Tvorba norem je velmi vážná a zodpovědná činnost.

Ve smyslu grafického zpracování záhlaví našich stránek ji ale můžeme vnímat, aniž bychom snižovali její význam, jako hru. V procesu, kterého se účastní řada zainteresovaných stran, je třeba zápalu a odhodlání, smyslu pro fairplay a respektu k druhým, vytrvalosti a trpělivosti začít znovu příště, když pro tentokrát to "nevyšlo". zcela dle našich představ.

O to se Kabinet pro standardizaci ve spolupráci se Sdružením českých spotřebitelů a dalšími partnery snaží.

Doporučujeme pozornosti

Svoji práci při zapojení spotřebitelů do standardizace se snažíme naplňovat v rámci KONCEPCE PRO ZAPOJENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ DO TECHNICKÉ NORMALIZACE 2017–2021. Komunikujeme ji jako KROK KE STANDARDIZACI PRO 21. STOLETÍ – ... nejen slovy! Dostupná je Zde.

Odkazujeme na náš projekt vzdělávání školní mládeže o technických normách; shlédněte úspěšné animované klipy - Zde.

Ke konzultaci témat související s technickým normami se na nás můžete obrátit prostřednictvím těchto stránek v sekci Dotazy a podněty Zde.

Připomínáme naše publikace k podpoře používání technických norem s přímým vstupem k textům Zde. Kabinet zajišťoval pro ÚNMZ, později pro ČAS překlady norem či jiných normativních dokumentů. Souhrnné informace k tomu připravujeme na adrese Zde.

Proč účast spotřebitelů?

Je důležité, aby se tzv. "slabší" strany (rozumí se slabší ekonomicky a následně i svým vlivem; tj. například a zejména malé a střední podniky a spotřebitelé) zapojovaly do standardizačních procesů. Jen tak lze zajistit vyváženost technických norem a dalších standardizačních nástrojů a také technických předpisů. Z hlediska spotřebitelů zdůrazněme aspekty bezpečnosti, zdraví, kvality, trvanlivosti, popř. ekologické stránky. Z obecnějšího hlediska připomeňme čistotu a transparentnost trhu a podnikání, srozumitelnost a finanční a technická dosažitelnost řešení, které jsou prioritou malých a středních podniků, ale které jsou i v zájmu konečných uživatelů výrobků a služeb. Pro tvůrce norem by mělo být žádoucí, aby se spotřebitelé na tvorbě norem účastnili a bylo tak zajištěno, že jsou zohledněny a zahrnuty požadavky a hlediska koncového uživatele. Tímto způsobem se zvyšuje úroveň a kvalita norem a jejich význam pro společnost. 

Jak to zaplatit?   

Z hlediska spotřebitelské organizace zajistit pravidelnou, průběžnou trvalou formu zapojování se do standardizačních procesů je velmi náročné po technické (odborné) a tedy i po finanční stránce. Z tohoto důvodu se SČS rozhodlo již před lety řešit situaci vyvinutím nového modelu na zapojení spotřebitelů do standardizace. Start zajistily zahraniční fondy -  zejména vlády norská a švýcarská (více na těchto stránkách Zde). O realizovaných "národních" projektech informujeme Zde (zdůrazňujeme,že se nejednalo o dotace!). Když pomůžete, budeme rádi (kontaktujte nás - info-top-normy.cz).

Poslední úprava stránek : 21. 12. 2021 16:57