Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

ANEC

ANEC je organizace zajišťující ne evropské úrovni koordinaci zapojení spotřebitelů do standardizace (Zde).

Hlavním cílem Kabinetu pro standardizaci je zviditelňovat a podporovat působení ANEC, odborně se do aktivit na evropské úrovni zapojovat a na základě konsensu hledaného a vytvářeného na národní úrovni, politiky a zaměření ANEC ovlivňovat.

Libor Dupal ze  Sdružení českých spotřebitelů má čest zastupovat české spotřebitele ve valném shromáždění ANEC (ANEC General Assembly) a je rovněž členem Řídicího výboru ANEC (Steering Committee).