Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Národní normalizace

Tvorba českých technických norem je upravena zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky (celé znění v sekci Předpisy). Vybraná ustanovení jsou přiložena zde NarodNormy.pdf .

V podsekcích této stránky jsou aktuální informace k plánování normalizace pod záštitou ÚNMZ i informace o vydaných normách.

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ