Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Normy a my

Mezinárodní organizace ISO sepsala božurku věnovanou osvětě, proč jsou normy pro společnost důležité a jak a proč se do jejich tvorby mají zapojovat spotřebitelé.

V rámci projektu financovaného EEA Grants/Norway Grants byl připraven překlad, jehož vybrané části zde poskytujeme.

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ