Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Strategie, programy, priority

Základním dokumentem pro práci ANEC v aktuálním období je Strategie ANEC na roky 2014-20. Dokument je k dispozici Zde

Realizace se zakládá na ročních akčních plánech ANEC. Akční plán na rok 2018 je vystaven Zde (rok 2016 Zde, rok 2015 Zde). 

Konkrétní plány pro zapojování spotřebitelů do normalizace vycházejí z ročních plánů ANEC.

Plán pro rok 2018 - Zde.

Plán pro rok 2017 - Zde.

Plán pro rok 2016 - Zde.

Plán pro rok 2015 - Zde.

Práce evropských spotřebitelů se odvíjí od plánů Evropské komise na normalizaci na každý rok. Plán EK na rok 2018 vystavujeme Zde/přílohu Zde (v angl. verzi Zde/Zde). Plán EK pro standardizaci pro rok 2017 necháváme vystavený - Zde (v angl. Zde).

Roční program CEN/CLC pro rok 2018 je vystaven Zde; program pro rok 2017 ponecháváme Zde; program ETSI pro roky 2017-18 nabízíme Zde, plán pro roky 2016-17  je vystaven Zde.

Na koncepční dokumenty k evropské normalizaci odkazujeme na naše stránky Zde.