Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Strategie, programy, priority

Základním dokumentem pro práci ANEC v aktuálním období je Strategie ANEC na roky 2014-20. Dokument je k dispozici Zde

Konkrétní plány pro zapojování spotřebitelů do normalizace do značné míry vycházejí z ročních pracovních programů ANEC. Plán ANEC pro rok 2020 je vystaven Zde

Zejména prostřednictvím ANEC se snažíme ovlivňovat ve prospěch spotřebitelských zájmů roční plány Evropské komise na normalizaci. Plán EK na rok 2020 vystavujeme Zde/věcnou přílohu Zde (v angl. verzi Zde/Zde).

Podobně, v našem zájmu sledujeme roční programy evropských normalizačních organizací - CEN/CLC pro rok 2020 je vystaven ... (v přípravě); program ETSI .. (v přípravě).

Na koncepční dokumenty k evropské normalizaci odkazujeme na naše stránky Zde.

V roce 2017 přijaly evropské orgány Akční plán na strukturální řešení ke snížení portfolia necitovaných harmonizovaných norem (ACTION PLAN Structural solutions to decrease the stock of non-cited harmonised standards). Normy, na něž odkazy neexistují v Úředním věstníku EU, se týkají zejména oborů a sektorů zdravotnických prostředků, stavebnictví, železniční přepravy ale i EMC a dalších. Akční plán je vystaven Zde.