Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Překládáme normy

Kabinet pro standardizaci, na základě smlouvy s ÚNMZ, nyní s ČAS,  překládá normy, pokyny a jiné normalizační dokumenty k jejich zavedení do národní normalizační soustavy. 

Pro tuto stránku připravujeme bilanci několikaletého působení KaStan v tétomto směru a smyslu.

Nyní zde informujeme o posledním připraveném překladu pro ČAS:

V roce 2018 (se završením na počátku roku 2019) jsme pro ČAS připravili a se zainteresovanými stranami projednali normu, která vychází jako ČSN ISO 17069, pod identifikačním kódem 84 1002, s názvem Přístupnost – Opatření a pomůcky pro přístupné zasedání.

Jedná se tedy o překlad ISO normy, zaměřené na významnou prioritu Kabinetu a SČS - zlepšování prostředi k usnadnění života osobám se zdravotním postižením (osobám se sníženou orientací a pohybem).

Předmět normy: Tato mezinárodní norma specifikuje opatření, která se mají přijmout, a také podporu a pomůcky, které se mohou použít při přípravě fyzického zasedání, jehož se mohou aktivně zúčastnit starší osoby a osoby se zdravotním postižením. Důležitými metodami, které se mohou použít k zapojení starších osob a osob se zdravotním postižením do zasedání, jsou telekonference a webové konference.

Pro získání plného textu normy doporučujeme registrovat se do aplikace České agentury pro standardizaci csn on-line.