Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Kontaktní údaje

Kabinet pro standardizaci, o. p. s.

zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze v odd. O, vložce č. 696 ke dni 24. 11. 2009 (změna sídla ze dne 14. března 2014);

  • DIČ: CZ28984072, IČ: 28984072 
  • Sídlo: Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 - Strašnice
  • cell (Libor Dupal): +420 602 56 18 56
  • e-mail:info(@)top-normy.cz 
  • www.top-normy.cz
  • ID datové schránky: zbsbubb
  • Bankovní spojení: Fio Banka, č. ú. 2301482858/2010

Tým

Ing. Libor Dupal, ředitel (statutární orgán), dupal@top-normy.cz 

Ing. Jiří Molák,  externí spolupracovník, předseda správní rady, molak@top-normy.cz 

Tým externích expertů - Kabinet pro standardizaci spolupracuje s řadou odborníků v různých oborech výrobků a služeb ve vztahu ke standardizaci. Jejich jména zde neuvádíme  z důvodu pravidel ochrany osobních údajů.

Kabinet pro standardizaci, o. p. s. (KaStan) je nezávislou obecně prospěšnou společností založenou Sdružením českých spotřebitelů. Cílem je zvyšování bezpečnosti a kvality výrobků a služeb vytvářením a podporou funkce nástrojů zajišťujících účinné zapojení spotřebitelů do standardizačních procesů (technická normalizace, certifikace a posuzování shody, akreditace, dozor nad trhem), včetně uplatňování technických předpisů a norem ve prospěch spotřebitelů a korektního trhu.

Zakladatelem Kabinetu je Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (Kontakty).