Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Procesy standardizace

Jak to jsou technické procesy, do kterých se jako odborná reprezentace spotřebitelské veřejnosti snažíme zapojovat a spotřebitelské zájmy zde prosazovat?

Prioritní jsou technické normy a relevantním procesem tedy technická normalizace, která probíhá na národní, evropské i mezinárodní úrovni.

Důležité jsou ale i další, paralelní oblasti standardizace: Posuzování shody, akreditace, metrologie či dozor nad trhem.

Na těchto stránkách shrnujeme základní informace k těmto procesům a ke způsobům, možnostem a cílům našeho zapojování.