Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Dozor nad trhem

Dozor nad trhem je zásadní nástroj, který napomáhá funkci vnitřního trhu v EU. Zajišťuje uplatňování a vymáhání práva, které se týká bezpečnosti výrobků popř. služeb, a dalších požadavků týkajících se obecného zájmu. Funkční dozor nad trhem je zásadní z hlediska ochrany spotřebitele, ale je také nezbytný pro vytváření stejných podmínek podnikání a konkurence ve vztahu k uvádění výrobků či služeb na trh.

Funkční dozor zapojení spotřebitelů nejen předpokládá, ale je pro něj přímo nezbytné.