Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Mezinárodní a evropská normalizace

Víme co se skrývá pod zkratkami ISO, IEC, CEN, CENELEC (aj.)? Základní informace o mezinárodních a evropských normalizačních institucích nabízíme Zde.

Evropská politika normalizace byla v posledních nejméně dvou dekádách popsána několika strategicko-politickými dokumenty, např.  sdělením z 18.10.2004 COM(2004) 674 final . Tyto iniciativy ale dlouho nepřinášely jedna po druhé mnoho inovativního a což vedlo k postojům, že evropská normalizace "ustrnula".

Pak se přeci jen pohnuly ledy a na přelomu první a druhé dekády 21. století k formulování a přijetí "balíčku pro budoucnost evropské normalizace". Tvorba norem dostala prvně evropský legislativní rámec. K prohloubení spolupráce mezi zainteresovanými partnery normalizace má přispět společná iniciativa podepsaná v roce 2016. K obojímu více v samostatných podsekcích na této stránce.