Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Předpisy

Závazné technické předpisy, které se vztahují k zájmům spotřebitele zejména s ohledem na bezpečnost výrobků či služeb, jsou přijímány na úrovni EU (harmonizované předpisy) a na národní úrovni (přejímání harmonizovaných předpisů, popřípadě vydávání vlastních národních předpisů, které ovšem obecně nesmí vytvářet technické překážky obchodu).

Technické předpisy tak vytvářejí velmi složitý právní systém, sestávající z mnoha stovek předpisů.

V této sekci odkazujeme pouze na stěžejní rámcové/horizontální předpisy/, které jsou obvykle základem pro vydávání specifických technických předpisů, popř. i technických norem. Dílčí informace ke specifickým oblastem a sektorům předpokládáme průběžně zařazovat do sekce Témata normalizace.