Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Návod na zapojení spotřebitelů

Podle zahraničních pramenů byl zpracován Návod na zapojení spotřebitelů do technické normalizace: Navod-pro-zapojeni.pdf. I když tento dokument byl zpracovpán již před řadou let, zůstává věcně aktuální z hlediska spotřebitele. Proto ho zde zatím ponecháváme vystavený, i  když z hlediska některých informací - např. o národní struktuře zajištění normalizačních procesů, již realitě neodpovídá. Chystáme jeho aktualizaci či přepracování.