Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Všeobecné informace

Na této stránce nabízíme informace - či odkazy na - obecného a souhrnného charakteru, šířené prostřednictvím členů ANEC veřejnosti členských států EU.

Výroční zprávy - Zde

e-noviny/Newsletters - Zde

Priority, různé - např. Zde

Odborná činnost ANEC je ovšem členěna do pracovních sekcí. Výsledky této práce jsou přiměřeně zohledněny v sekci Témata normalizace. Zapojení ANEC do koncepčních a strategických dokumentů evropské a mezinárodní normalizace je zohledněno v sekci Nadnárodní normy