Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Proč normy?

Zásadní součástí mise Kabinetu pro standardizaci je šíření povědomí o významu technických norem, normalizace jako procesu, a zapojování spotřebitelů do tohoto procesu.

V této sekci proto upozorňujeme na některé aktivity Sdružení českých spotřebitelů a Kabinetu v tomto směru.