Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Normy a zájmy spotřebitelů

Při výběru služby či výrobku máme my spotřebitelé různá hlediska a požadavky. 

Obvykle ale vyžadujeme, aby předmět našeho zájmu z hlediska bezpečnosti, kvality, funkce, trvanlivosti či použití obecně naplnil naše „realistická“ (co to je, že?) očekávání.  

Aby se taková očekávání konkretizovala, jsou zahrnuta do technických norem. Někdy více, jindy i méně. Aby to bylo spíš více, je důležité, aby se do procesu tvorby norem spotřebitelé zapojovali a své zájmy v procesu normalizace prosazovali a obhajovali. A nejenom při vlastní tvorbě norem. Normy jsou totiž obecně nezávaznými pravidly a „směrnicemi“, a je proto třeba jejich používání na trhu co nejvíce prosazovat - právě v zájmu spotřebitelů, ale i korektně fungujícího trhu obecně.

Tvorba norem je tedy velmi vážná a zodpovědná činnost.

Ve smyslu záhlaví našich stránek ji ale můžeme vnímat, aniž bychom jakkoliv snižovali její význam, jako hru. V procesu, kterého se účastní řada zainteresovaných stran, je třeba zápalu, vytrvalosti a odhodlání, smyslu pro fairplay a respektu k druhým.  A trpělivosti začít znovu příště, když pro tentokrát to "nevyšlo" zcela dle našich představ.

O to se naše organizace - Kabinet pro standardizaci a Sdružení českých spotřebitelů snaží.

Doporučujeme pozornosti

Do roku 2021 jsme svoji práci při zapojení spotřebitelů do standardizace zakládali na KONCEPCI PRO ZAPOJENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ DO TECHNICKÉ NORMALIZACE 2017–2021, komunikované jako KROK KE STANDARDIZACI PRO 21. STOLETÍ – ... nejen slovy! Mise a cíle v ní stanovené se ukázaly být příliš ambiciózními a zůstaly tedy nenaplněny. I po roku 2021 zůstávají pro nás proto v platnosti. Koncepce je vystavena Zde.

Odkazujeme na náš projekt vzdělávání školní mládeže o technických normách; shlédněte úspěšné animované klipy - Zde.

Ke konzultaci témat související s technickým normami se na nás můžete obrátit prostřednictvím těchto stránek v sekci Dotazy a podněty Zde.

Připomínáme naše publikace k podpoře používání technických norem s přímým vstupem k textům Zde. Kabinet zajišťoval pro ÚNMZ, později pro ČAS překlady norem či jiných normativních dokumentů. Souhrnné informace k tomu připravujeme na adrese Zde.

Proč účast spotřebitelů?

Je důležité, aby se tzv. "slabší" strany (rozumí se slabší ekonomicky a následně i svým vlivem; tj. například a zejména malé a střední podniky a spotřebitelé) zapojovaly do standardizačních procesů. Jen tak lze zajistit vyváženost technických norem a dalších standardizačních nástrojů a také technických předpisů. Z hlediska spotřebitelů zdůrazněme aspekty bezpečnosti, zdraví, kvality, trvanlivosti, popř. ekologické stránky. Z obecnějšího hlediska připomeňme čistotu a transparentnost trhu a podnikání, srozumitelnost a finanční a technická dosažitelnost řešení, které jsou prioritou malých a středních podniků, ale které jsou i v zájmu konečných uživatelů výrobků a služeb. Pro tvůrce norem by mělo být žádoucí, aby se spotřebitelé na tvorbě norem účastnili a bylo tak zajištěno, že jsou zohledněny a zahrnuty požadavky a hlediska koncového uživatele. Tímto způsobem se zvyšuje úroveň a kvalita norem a jejich význam pro společnost.

Jak to zaplatit?   

Z hlediska spotřebitelské organizace zajistit pravidelnou, průběžnou trvalou formu zapojování se do standardizačních procesů je velmi náročné po technické (odborné) a tedy i po finanční stránce. Z tohoto důvodu se SČS rozhodlo již před lety řešit situaci vyvinutím nového modelu na zapojení spotřebitelů do standardizace. Start zajistily zahraniční fondy -  zejména vlády norská a švýcarská (více na těchto stránkách Zde). O realizovaných "národních" projektech informujeme Zde (zdůrazňujeme, že se nejednalo o dotace!). Když pomůžete, budeme rádi (kontaktujte nás - info(@)top-normy.cz).

Poslední úprava stránek : 30. 3. 2023 17:51