Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Procesy v ISO COPOLCO

V této sekci nabízíme tříděné informace ve vztahu k zapojení spotřebitelů na platformě ISO, včetně plenárních zasedání ISO COPOLCO aj.