Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Koordinace zapojení spotřebitelů

ÚNMZ v rámci ročních programů rozvoje standardizace podporuje úkol Koordinace zapojení spotřebitelů v rámci ISO COPOLCO. Na tomto základě je systematicky rozvíjena činnost národní pracovní skupiny pro ISO COPOLCO. V rámci těchto projektů lze koordinovat spotřebitelské zapojení do ISO COPOLCO, udržovat a rozvíjet tuto sekci stránek top-normy.cz, atd.

Členové Pracovní skupiny ISO COPOLCO

V roce 2011 se Programový výbor Kabinetu pro standardizaci usnesl, že tento pracovní orgán bude napříště zaštiťovat a vykonávat činnost národní Pracovní skupiny ISO COPOLCO (PS). Tím se zajišťuje skutečně široká účast zainteresovaných stran na diskuzi témat spjatých s ISO COPOLCO, aniž by k tomu bylo třeba svolávat zvláštní pracovní orgán. Složení Programového výboru a PS - Zde.

Mezi zasedáními Programového výboru Kabinetu /PS bude dosavadní PS fungovat jako "operativní výbor" k projednávání konkrétních aktuálních témat; o závěrech bude posléze informována PS. Složení Operativního výboru

  • Ing. Petr Mamula a Ing. David Pešek (Sdružení pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele),
  • Petr Brynda (Sdružení spotřebitel.cz/Asociace spotřebitelských organizací),
  • Ing. Libor Dupal (Kabinet),
  • Ing. Libor Novák (Sdružení českých spotřebitelů).

Zasedání národní Pracovní skupiny ISO COPOLCO

V roce 2018

První zasedání PS v roce společně s Programovým výborem Kabinetu se konalo 9. 3. 2018 (zápis je k dispozici Zde); podzimní zasedání PS se konalo dne  26.10.2017 (zápis je v přípravě) . Operativní výbor se schází vícekrát dle potřeby.

V roce 2017

První zasedání PS v roce společně s Programovým výborem Kabinetu se konalo 10. 3. 2017 (zápis je k dispozici Zde); podzimní zasedání PS sekonalo dne  27.10.2017 (zápis je Zde) . Operativní výbor se schází vícekrát dle potřeby.

V roce 2016

První zasedání PS v roce společně s Programovým výborem Kabinetu se konalo 8. 4. (zápis je k dispozici  Zde); podzimní zasedání PS je se konalo 21.10. 2016 (zápis je k dispozici Zde). Operativní výbor sešel vícekrát dle potřeby.

V roce 2015

První zasedání PS společně s Programovým výborem Kabinetu se konalo 10. 4. (zápis je k dispozici Zde), Operativní výbor se sešel 30. června; podzimní zasedání PS je konalo 30.10. 2015 (zápis je k dispozici Zde). 

V roce 2014 

Zasedání PS společně s Programovým výborem Kabinetu se konalo 21. 3. (zápis je k dispozici Zde),  a následně 24. 10. 2014 (Zápis je k dispozici Zde). 

V roce 2013 

Zasedání PS společně s Programovým výborem Kabinetu se konalo 15. 3. (zápis je k dispozici Zde) a 25. 10. (zápis k dispozici Zde ). 

V roce 2012

Zasedání PS v širokém složení Programového výboru Kabinetu se konalo 30. 3. (zápis je k dispozici Zde) a 12. 10. (zápis k dispozici Zde). Detailní projednání témat je prováděno na zasedáních Operativního výboru ISO COPOLCO. Zápisy z těchto jednání jsou neveřejné.

V roce 2011

Dne 9. května 2011 projednala PS situaci zapojení spotřebitelů pro r. 2011. Byly projednány body agendy pro nadcházející plenární zasedání za účasti zástupce Sdružení českých spotřebitelů. Záznam Zde . Dne 10. října se konalo iž 6. zasedání obnovené PS, se širokou agendou. Záznam je k dispozici Zde.

V roce 2010

Dne 27. dubna 2010 projednala PS situaci zapojení spotřebitelů s ohledem na r. 2010 s ohledem na přidělení úkolu v rámci podpory standardizace ÚNMZ. Byly projednány body agendy pro nadcházející plenární zasedání. Záznam Zde . Dne 8. října se konalo již 4. zasedání obnovené PS se širokou agendou. Záznam je k dispozici Zde .

V roce 2009

Dne 2. října 2009 projed Zde nala PS situaci zapojení spotřebitelů do standardizace, projednala dokumenty poskytnuté z ÚNMZ k vyjádření spotřebitelům, informaci o mezinárodním semináři o vztahu spotřebitelů a tvůrců norem aj. Záznam Zde.

Dne 30. dubna 2009 projednala PS přípravu na Plenární zasedání ISO COPOLCO v Dilí, Indie (25.-29.5. 2009) a přijala doporučení navrhnutá v dokumentu; projednala dokument zpracovaný pro ÚNMZ - dotazník ISO COPOLCO o účasti spotřebitelů ve standardizaci. Záznam Zde.

Externí experti SČS a Kabinetu

Pro konkrétní zapojení spotřebitelů do technické normalizace budujeme tým externích expertů. Pro informační databázi ISO (Consumer Directory) byla zpracována informace o zastoupení spotřebitelů v ČR v technické normalizace - podklad nabízíme Zde. Další experty hledáme: Zde.