Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

ISO COPOLCO

Mezinárodní normalizační organizace ISO má ustavený speciální výbor pro otázky spotřebitelských politik - COnsumer-POLicy-COmmittee.- odtud ISO COPOLCO.

Sdružení českých spotřebitelů, resp. Kabinet pro standardizaci od roku 2009 zajišťují pro člena ISO COPOLCO, kterým je národní normalizační orgán (ÚNMZ) /potažmo Agentura ČAS/ koordinaci spotřebitelských postojů pro politiky ISO COPOLCO. Tato koordinace je realizována v rámci ročních Plánů standardizace – Programů rozvoje technické normalizace a je finančně podpořena ÚNMZ/ČAS (podrobné informace Zde).