Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Procesy v ISO COPOLCO

V této sekci nabízíme tříděné informace ve vztahu k zapojení spotřebitelů na platformě ISO, včetně plenárních zasedání ISO COPOLCO aj.

Odkazujeme na newsletter ISO COPOLCO, který je dostupný Zde. Alespoň jedenkrát ročně do periodika přispíváme informací o dění v České republice. Několik ukázek - v říjnu 2018 jsme představili značku Životnost Plus - Zde, v prosinci 2018 jsme informovali o našich aktivitách k normám na lanová centra - Zde, v září 2019 jsme sdíleli informace o normalizaci zasedání přístupných pro hendikepované - Zde.