Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Procesy v ISO COPOLCO

V této sekci nabízíme tříděné informace ve vztahu k zapojení spotřebitelů na pracovních platformách ISO COPOLCO.

Zástupce spotřebitelů již po několik let není delegován na plenární zasedání ISO COPOLCO, takže stránka s příslušnými informacemi byla vypuštěna.

V obecné rovině odkazujeme na newsletter ISO COPOLCO, jehož archiv je dostupný Zde. Pro případy, kdy byl do publikace zahrnut příspěvek za ČR, odkazujeme na stránku Zde.