Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Koordinace zapojení spotřebitelů

ÚNMZ v rámci ročních programů rozvoje standardizace podporuje úkol Koordinace zapojení spotřebitelů v rámci ISO COPOLCO. Na tomto základě je systematicky rozvíjena činnost národní pracovní skupiny pro ISO COPOLCO. V rámci těchto projektů lze koordinovat spotřebitelské zapojení do ISO COPOLCO, udržovat a rozvíjet tuto sekci stránek top-normy.cz, atd.

Členové Pracovní skupiny ISO COPOLCO

V roce 2011 se Programový výbor Kabinetu pro standardizaci usnesl, že tento pracovní orgán bude napříště zaštiťovat a vykonávat činnost národní Pracovní skupiny ISO COPOLCO (PS). Tím se zajišťuje skutečně široká účast zainteresovaných stran na diskuzi témat spjatých s ISO COPOLCO, aniž by k tomu bylo třeba svolávat zvláštní pracovní orgán. Složení Programového výboru a PS - Zde.

Mezi zasedáními Programového výboru Kabinetu bude dosavadní PS fungovat jako "operativní výbor" k projednávání konkrétních aktuálních témat; o závěrech bude posléze informována PS. Složení Operativního výboru

  • Ing. Petr Mamula a Ing. David Pešek (Sdružení pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele),
  • Petr Brynda (Sdružení spotřebitel.cz/Asociace spotřebitelských organizací),
  • Ing. Libor Dupal (Kabinet),
  • JUDr. Zdeňka Burešová (Sdružení českých spotřebitelů).

Programy zasedání národní Pracovní skupiny ISO COPOLCO společně se zasedáním Programového výboru Kabinetu jsou vystaveny Zde.