Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Dokumenty a orgány

Sdružení českých spotřebitelů je zakladatelem obecně prospěšné společnosti Kabinet pro standardizaci. 

Kabinet pro standardizaci, o. p. s., IČO 28984072, DIČ CZ28984072, se sídlem Pod Altánem 99/103, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze v odd. O, vložce č. 696 ke dni 24. 11. 2009 (změna sídla ze dne 14. března 2014).

V této sekci zveřejňujeme zakládací listinu a další dokumenty Kabinetu a informace související s jeho funkcí a infrastrukturou.