Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Spolupracující experti

Na řešení konkrétních normalizačních úkolů v rámci TNK a dalších se podílí pracovníci Kabinetu, SČS i externí experti, specializovaní na jednotlivé obory a sektory.

Platný seznam zastoupení spotřebitelů v TNK uvádíme Zde. Seznam je nutno brát jako indikativní, zastoupení se průběžně může měnit.