Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Projekty podpory

Veškeré činnosti Kabinetu pro standardizaci jsou dosud hospodářskými aktivitami v oblasti poskytování veřejně prospěšných služeb týkajících se podpory zapojení spotřebitelů do normalizace. Jedná se o přípravu publikací, přípravu a organizaci konferencí, seminářů ad., propagaci a rozvíjení vlastních nástrojů pro podporu kvality a bezpečnosti výrobků a služeb na trhu, např. ve formě dobrovolných značek kvality, ad. Tyto služby jsou poskytovány na základě smluvních vztahů, např. s ÚNMZ (projekty k podpoře standardizace), ČSJ NIS (podpora činností odborné sekce pro kvalitu v ochraně spotřebitele, při Radě kvality ČR), držitelé značky kvality pro bezpečné hřiště (v rámci správy této značky) ad.

Na této stránce uvádíme přehled takových projektů za poslední roky a rovněž projekty zahraniční pomoci, jejich příjemcem bylo SČS.