Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Aktuální situace

Činnost Kabinetu pro standardizaci je zajišťována bez dotací ze státního rozpočtu.   

Již před více lety se podařilo zajistit podporu zapojení spotřebitelů do technické normalizace od norské a od švýcarské vlády, což přechodně vytvořilo poměrně stabilní situaci. K projektům podáváme informace ve zvláštní sekci Zde.

V roce 2017 byla zpracována koncepce (2017-2021) pro zapojení českých spotřebitelů do technické normalizace (Zde), prezentované rovněž tiskem (v e-fomátu Zde). 

Ambice uvedené v koncepci se finančními zdroji nepodařilo naplnit. Naopak, činnosti Kabinetu od roku 2018 zajišťujeme ve značném personálním omezení. Snažíme se průběžně doplňovat a udržovat zázemí externích expertů a našich zástupců v technických normalizačních komisích při České agentuře pro standardizaci (ČAS), a v dalších pracovních platformách, na národní i na evropské úrovni.

Tradiční spolupráce s národním normalizačním orgánem (kdysi Český normalizační institut, pak ÚNMZ, nyní - alespoň exekutivně - ČAS) dává na základě konkrétních zakázek Kabinetu možnost základní činnosti a funkce udržovat, za což jsme velmi rádi. K tomu více na našich stránkách Zde

Doporučujeme pozornosti Výroční zprávy Kabinetu pro standardizaci, které poskytují aktuální informace (Zde).