Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Strategie, programy, priority

Základním dokumentem pro práci ANEC v aktuálním období je Strategie ANEC na roky 2014-20. Dokument je k dispozici Zde. Nová strategie je v přípravě.

Konkrétní plány pro zapojování spotřebitelů do normalizace do značné míry vycházejí z ročních pracovních programů ANEC. Plán ANEC pro rok 2020 je vystaven Zde

Zejména prostřednictvím ANEC se snažíme ovlivňovat ve prospěch spotřebitelských zájmů roční plány dalších evropských institucí. Související dokumenty (indikativně):

Roční plány Evropské komise na normalizaci

Roční plány CEN/CLC

Na koncepční dokumenty k evropské normalizaci odkazujeme na naše stránky Zde.

V roce 2017 přijaly evropské orgány Akční plán na strukturální řešení ke snížení portfolia necitovaných harmonizovaných norem (ACTION PLAN Structural solutions to decrease the stock of non-cited harmonised standards). Normy, na něž odkazy neexistují v Úředním věstníku EU, se týkají zejména oborů a sektorů zdravotnických prostředků, stavebnictví, železniční přepravy ale i EMC a dalších. Akční plán je vystaven Zde.