Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Mezinárodní pracovní skupiny ISO COPOLCO

V roce 2011 se zástupce SČS/KaStan - L. Dupal stává členem mezinárodní pracovní skupiny 3 pro zapojení spotřebitelů do normalizace a vzdělávání. Skupina se zabývá širokou škálou témat včetně překážek zapojování, finančních zdrojů na podporu atd. Český zástupce byl do pracovní skupiny (PS) přizván na základě svých prezentací na Plenárním zasedání (PZ) ISO COPOLCO v Londýně (květen 2011) zaměřených na nové zkušenosti SČS a Kabinetu pro standardizaci; specificky byl požádán, aby se věnovat tématu překážek, které spotřebitelům brání v účasti při zapojování se do normalizace. Tomuto tématu se věnuje setrvale.

KaStan sleduje vývoj práce i dalších pracovních skupin ISO COPOLCO. Jedná se o skupiny pro oblasti bezpečnosti výrobků, služeb, globálních trhů, sdílené ekonomiky a také o průřezovou skupinu klíčové oblasti pro spotřebitele. V těchto skupinách má L. Dupal jmenovitou nominaci k zastupování z ANEC.

V informacích níže tradičně uvádíme podrobnosti o jednáních  WG 3 pro zapojení spotřebitelů , která pro nás zůstává tou prioritní. Proto budeme v zavedené struktuře pokračovat a informace z ostatních skupin zde budeme uvádět jen vybraně a omezeně.

2020

Z důvodu pandemické situace se veškerá zasedání pracovních skupin organizovala virtuální formou. 

2019

Zasedání pracovních skupin v Harare, Zimbabwe (květen) jsme se neúčastnili. Na podzim (listopad) se v Ženevě konala zasedání pouze dvou PS v působnosti naší nominace - WG 5 Globální trhy a nové WG 20 Komunikace.

2018

Zasedání pracovních skupin na Bali (květen) jsme se neúčastnili. Připojujeme zápis Zde.

Podzimní zasedání všech pracovních skupin se koná v Ženevě v listopadu (2018) za naší účasti. Přikládáme program všech PS - Zde a agendu a zprávu za PS 3 - Zapojení spotřebitelů Zde, resp. Zde; následně připojíme další informace.

2017

Program k zasedání PS, které se konalo v květnu v Kuala Lumpur (viz související informace Zde) je k dispozici Zde, zápis z tohoto zasedání Zde. Zpráva o činnosti WG za uplynulé období - Zde

Podzimní zasedání se konalo v listopadu opět v Ženevě. Program (28. - 29. 11.) je vystaven Zde, zápis je k dispozici Zde, zpráva o činnosti Zde.

2016

Program k zasedání PS, které se konalo v červnu v Ženevě, je k dispozici Zde, zápis z tohoto zasedání Zde. Podzimní zasedání se konako v listopadu opět v Ženevě; program vystavujeme Zde, zápis Zde.

2015

První zasedání PS se konalo opět v týdnu Plenární zasedání, v Ženevě (květen). Program tohoto zasedání je k dipozici Zde, a prezentace, která zmiňuje i "český" podíl na práci skupiny - Zde.

2014

První zasedání PS se konalo v "balíčku" akcí vázaných na PZ v Itálii, v Miláně. Program zasedání je k dispozici Zde. Přikládáme zprávu o činnosti skupiny Zde, aktuální pracovní plán je Zde. Podzimní zasedání, tentokrát bez účasti českého zástupce se konalo v Ženevě, Zde je zápis. 

2013

První zasedání PS se konalo v "balíčku" akcí vázaných na PZ 2013 na Maltě, Valetta. Program zasedání je k dispozici Zde. Hlavním předmětem diskuze byl výstup podskupiny pro financování zapojení spotřebitelů do normalizace. Členem podskupiny je i ředitele Kabinetu pro standardizaci. Druhé zasedání se za naší účasti konalo v listopadu v Ženevě. Zápis z této akce je k dispozici Zde.

2012

Na Plenárním zasedání 2012 byla schválena komplexní zpráva o činnosti PS viz Zde. Český překlad je k dispozici Zde. V říjnu 2012 se za účasti ředitele Kabinetu pro standardizaci konalo zasedání PS v Berlíně; zpráva o činnosti PS byl přijatá na plenárním zasedání 2013 a je k dispozici Zde. (Poslední aktualizace květen 2013)

2011

V říjnu 2011 se konal v Ženevě blok zasedání pracovních skupin ISO COPLCO včetně PS pro zapojení. Předseda SČS se účastnil tohoto pracovního jednání. Jeho zapojení se po projednání v národní pracovní skupině pro ISO COPOLCO zaměřovalo na zdůraznění

  • národních modelů zapojení spotřebitelů
  • financování takového zapojení
  • koordinace efektivního působení na regionální úrovni (EU, CEN/CENELEC, ANEC) a globální úrovni (ISO/IEC, Consumers International).

Agenda zasedání je k dispozici Zde. Zápis ze zasedání je k dispozici Zde. Komplexní zpráva o činnosti PS schválená Plenárním zasedáním 2012 je k dispozici Zde.

Záznam z Plenárního zasedání: "UNMZ (Czech Republic) developed a project on consumer participation; funded by the Norwegian Government. Mr. Libor Dupal, Chairman of the Czech Consumer Association & Director of the Consumer Cabinet for Standardization, proposed setting up a sub-group of CP WG to analyze and address barriers to consumer participation. Jay Jackson (SC) supported this." Tento závěr se stal součástí rozhornutí č. 9 ze zasedání s tím, že tématem se bude zabývat předmětná pracovní skupina ISO COPOLCO.