Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

30 Normalizace a regulace ve výrobkových sektorech 

Efektivní zapojení spotřebitelů do normalizace v jednotlivých komoditách výrobků a služeb je cílem Sdružení českých spotřebitelů a Kabinetu pro standardizaci, který především byl za tímto cílem založen. Takovéto působení a zapojení je ovšem technicky, odborně, kapacitně a tedy i finančně náročné a je tedy v daných možnostech omezené. Nicméně bylo v uplynulých letech dosaženo významného pokroku. Významné je zde řešení úkolů financovaných ÚNMZ, resp. ČAS. Zásadní pro rozvoj modelu byly mezinárodní projekty (viz Zde).

Odkazujeme rovněž na databázi ISO, která shrnuje informace o zapojení spotřebitelů v jednotlivých zemích - Zde, včetně ČR. Tuto informaci zpracovaly pro ÚNMZ/ČAS Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci.