Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

70 Ověření shody třetí stranou 

Existující formát posuzování shody třetí stranou v EU je naznačen Zde

Ověření shody s požadavky předpisu anebo normy třetí - nezávislou stranou je významný nástroj funkce vnitřního trhu EU z hlediska bezpečnosti a kvality výrobků a služeb. Aby byl pro spotřebitele skutečně důvěryhodným nástrojem, je třeba eliminovat problémy a jevy, které se občas poskytovateli služeb třetí strany vyskytují, v oblasti provádění zkoušek, vydávání certifikací apod. Sdružení českých spotřebitelů a Kabinetu pro standardizaci tento nástroj prosazuje, zároveň je připraveno se podílet na zvyšování jeho důvěryhodnosti, a to i kritikou a řešením problémů, kde dojde k jeho selhání.

Na přelomu let 2017 a 18 je diskutován (v rámci balíčku pro bezpečnost výrobků předloženého Evropskou komisí) návrh nařízení o vzájemném uznávání (Zde) (balíček v komplexu Zde).