Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

30 Normalizace a regulace ve výrobkových sektorech 

Efektivní zapojení spotřebitelů do normalizace v jednotlivých komoditách výrobků a služeb je cílem Sdružení českých spotřebitelů a Kabinetu pro standardizaci, který především byl za tímto cílem založen. Takovéto působení a zapojení je ovšem technicky, odborně, kapacitně a tedy i finančně náročné a je tedy v daných možnostech omezené. Nicméně bylo v uplynulých letech dosaženo významného pokroku. Mnoho úkolů bylo v minulosti financováno ÚNMZ, resp. ČAS, ale také Radou kvality ČR aj. (Zde). V minulosti byly zásadní pro rozvoj modelu mezinárodní projekty (viz Zde).

Odkazujeme rovněž na databázi ISO, která shrnuje informace o zapojení spotřebitelů v jednotlivých zemích - Zde, včetně ČR. Tuto informaci zpracovaly pro ÚNMZ/ČAS Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci.