Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Normalizace a standardizace - dotazy a podněty

Formulář k dotazům/konzultacím/podnětům k vyplnění a automatizovanému zaslání Zde. Prostřednictvím tohoto formuláře nás můžete oslovit se svým dotazem, podnětem, či i stížností ve vztahu k technickým normám – ohledně jejich vývoje, obsahu, používání atd. Po příkazu k odeslání vám přijde z adresy info@top-normy.cz automatizované potvrzení o příjmu.

Pokud dáte přednost verzi ke stažení ve wordu, pak Zde.

Vaše osobní údaje slouží pouze k vypořádání vašeho dotazu. V databázovém systému webu www.top-normy.cz nejsou uchovávány. Třetím stranám při vypořádávání vašeho dotazu nejsou vaše osobní údaje poskytovány. Kabinet pro standardizaci / Sdružení českých spotřebitelů odstraní vaše osobní údaje ze složky vedené k vypořádávání vašeho dotazu nejpozději do 12 měsíců od založení složky.

Naší snahou bude odpovědět vám co nejdříve, v závislosti na složitosti konkrétního případu a na míře potřeby spolupráce s dalšími partnery – třetími stranami (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Česká agentura pro standardizaci, profesní svazy a komory státní orgány ad.).

Vítáme zejména upozornění na normy ve vztahu ke spotřebiteli či k funkci, korektnosti a kultivaci trhu, např. ohledně bezpečnosti a kvality výrobků a služeb, ekonomických zájmů spotřebitele a další, a to včetně upozornění na

  • nedostatečné využívání existujících norem a doporučení k posílení a k podpoře jejich využití,
  • nedostatky existujících norem,
  • připravované normy na globální, evropské či národní úrovni,
  • oblasti a problematiky, kde se jeví absence norem a kde normy by mohly existující problémy vyřešit,

atd.