Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Normalizace a standardizace - dotazy a podněty

Formulář k dotazům/konzultacím/podnětům ke stažení Word/Zde- Pdf/Zde.

S cílem posílení komunikace s různými zainteresovanými stranami, tedy nejenom se spotřebiteli, nabízejí Kabinet pro standardizaci a Sdružení českých spotřebitelů na webu www.top-normy.cz sekci Poradenství/konzultace. Prostřednictvím tohoto formuláře, který si na uvedených stránkách můžete stáhnout, nás můžete oslovit se svým dotazem, podnětem, či i stížností ve vztahu k technickým normám – ohledně jejich vývoje, obsahu, používání atd. 

Po vyplnění nám formulář, prosím, zašlete na adresu normy@regio.cz.

Naší snahou bude odpovědět vám co nejdříve, v závislosti na složitosti konkrétního případu a na míře potřeby spolupráce s dalšími partnery (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, profesní svazy a komory státní orgány ad.).  Vítáme zejména upozornění na normy ve vztahu ke spotřebiteli či k funkci, korektnosti a kultivaci trhu, např. ohledně bezpečnosti a kvality výrobků a služeb, ekonomických zájmů spotřebitele a další, a to včetně upozornění na –

  • nedostatečné využívání existujících norem a doporučení k posílení a k podpoře jejich využití,
  • nedostatky existujících norem,
  • připravované normy na globální, evropské či národní úrovni,
  • oblasti a problematiky, kde se jeví absence norem a kde normy by mohly existující problémy vyřešit,

atd.

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ