Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Pracovní programy ISO COPOLCO

Aktuální aktivity členů i sekretariátu ISO COPOLCO mají být formovány v rámci komplexního strategického plánu ISO nově formulovaného pro roky 2016 - 20.

Primárně byla dosavadní strategie zaměřena následující oblasti:

 1. Využití norem ISO všude
 2. Tvorba špičkových norem prostřednictvím globálního členství v ISO
 3. Zapojení zainteresovaných stran a partnerů
 4. Personální a organizační rozvoj
 5. Využívání technologií 
 6. Komunikace

Strategie pro roky 2021 - 30 je v přípravě.

V rámci spolupráce s ÚNMZ připravily Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci analytický rozklad k naplňování strategie za co nejúčinnějšího zapojení spotřebitelů - Zde

(Na ukázku ponecháváme strategii minulou, na roky 2011 až 2015 - Zde.)

Roční pracovní programy a související dokumenty:

 • Program na rok 2021 - Zde
 • Program na rok 2020 - ve formátu key ares for consumers - Zde
 • Program na rok 2019 - k dispozici  Zde.
 • Program na rok 2018 - k dispozici Zde.
 • Program na rok 2017 - k dispozici Zde.
 • Program na rok 2016 - k dispozici Zde.
 • Program na rok 2014-15 - Zde.
 • Na roky 2013 až 14 byl schválen přiložený program - Zde.