Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

01-Politiky, procesy, plány

Zapojení spotřebitelů do normalizačních procesů je důležitým, nicméně drobným kamínkem v obrovské mozaice velmi složitých mechanizmů, jejichž znalost je důležitá, má-li zástupce spotřebitele účinně do procesů zasahovat a ve prospěch spotřebitelů je ovlivňovat.

V této sekci se pokusíme podat souhrn základních výchozích politik, programů, strategických plánů apod., které jsou pro zástupce spotřebitelů východiskem pro jeho zapojení do standardizace.