Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

10 Chování trhu  a zapojení spotřebitele do normalizace

Vnitřní trh EU je složitý komplex pravidel a mechanizmů, které někdy spolu dohromady fungují lépe, jindy hůře. Je nekonečným procesem diskuzí a jednání, zda v tom či onom případě regulovat více, kdy třeba méně, a spoléhat na "funkci" trhu.

V této sekci se zaměřujeme na specifické otázky ochrany spotřebitele na vnitřním trhu, včetně specifických aspektů zvlášť zranitelného spotřebitele. Důležitým aktuálním tématem funkce trhu je společenská odpovědnost organizací. Aj.