Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

60 Kvalita, jakost - zapojení spotřebitelů

SČS je s podporou Kabinetu pro standardizaci úzce zapojeno do činností Rady kvality ČR (viz narodniportal.cz). Konkrétní tématika v podsekcích této stránky a také v projektech národní podpory Zde.