Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Nezávislá kontrola třetí stranou

Při naší práci jsme zaznamenali nejasnosti ve znění a v interpretaci evropských norem, konkrétně pro dětská hřiště, ohledně nezávislosti třetí strany při provádění kontrol hřišť a sportovišť. V rámci našeho zapojení do Odborné sekce RK pro infrastrukturu kvality jsme připravili text doporučení k zajišťování kontrol zařízení hřišť, sportovišť apod. - Definování NEZÁVISLÉ TECHNICKÉ KONTROLY. Text schválila řada zástupců zainteresovaných stran (ministerstva, zkušebny, profesní svazy aj.). Je k dispozici např. na našich speciálních stránkách Zde.