Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

80 Vymáhání a dozor nad trhem

Existující formát dozoru nad trhem v EU je naznačen, zejména pro oblast nepotravinářských výrobků, Zde. Co se týče dalšího vývoje, zejména ve vztahu k evropské regulaci a koordinaci, bude k distribuci informací sloužit především tato stránka.