Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Vzdělávání o normách

Vzdělávání o normách a normalizaci je jedním ze základních součástí a priorit Kabinetu pro standardizaci. Společně s SČS byla připravována řada nástrojů k podpoře informovanosti veřejnosti s cílením na různé cílové skupiny, často na mládež.

Se vzděláváním bezprostředně souvisí většina projektů, které popisujeme Zde, a proto je tu nerekapitulujeme. 

Již starší projekt zaměřený právě na mládež využívá animované spoty, jejich spojovacím článkem je "osoba" Normana. Popisujeme blíže Zde. Tento projekt byl v r. 2013 a 14 podpořen MPO.

Upozorňujeme také na sérii osvětových letáků podpořených finančně ÚNMZ. Zaměřují se na různé oblasti normalizace s vysvětlením důležitost norem. Indikativně:

  • Malé a střední podnikání - Zde.
  • Globální úloha mezinárodních norem - Zde.
  • Bezpečnost dětí - Zde.
  • Zranitelné skupiny spotřebitelů - Zde.